Rajampeta Ranini Song Lyrics – Natho Nenu

 Explore the “Rajampeta Ranini (రాజంపేట రాణిని)” song lyrics in both Telugu and English, featured in the Telugu movie Natho Nenu (2023). Get ready to sing along with the detailed song lyrics provided in this post.

Song Rajampeta Ranini
(రాజంపేట రాణిని)
Movie Natho Nenu (నాతో నేను)
Cast Sai Kumar, Srinivas Sai, Aditya Om, Deepali Rajput, Aishwarya Vullingala
Movie Director Santhi Kumar Turlapati
Music Director Satya Kashyap
Lyricist Santhi Kumar Turlapati
Singer Geetha Madhuri
Movie Release Date 21 July 2023
Category Telugu Movie 2023
Rajampeta Ranini (రాజంపేట రాణిని) Song Lyrics | Natho Nenu (2023)
Telugu English

లిప్ లాక్ కోసమని
లిప్ స్టిక్ వేసాను
చెక్కిలి నలిపేస్తావని
చిక్ రోజ్ పూసాను
చుక్కలు చూపిస్తవని
బుగ్గ చుక్క పెట్టాను
మసక మసక సీకటని ఓహో
మస్కార అద్దాను
యెలగెలగెలగెలగా

చికిరి చిక.. చికిరి చిక.. చికిరి చిక
చికిరి చిక.. చికిరి చిక.. చికిరి చిక
చికిరి చిక.. చికిరి చిక.. చికిరి చిక
చికిరి చిక.. చికిరి చిక.. చికిరి చికా

రాజంపేట రాణిని
రాతిరంత నీ దానిని
పానీ లేని పూరిని
సై అంటే నీ పోరిని

అడిగినోళ్లందరికి ఉందనలేను
కంటి సైగ చేసేస్తే కాదనలేను
ఒంటిగ ఇంటిలో పండలెను
తోడుగా లేకుంటే ఉండలేను

రాజంపేట రాణిని
రాతిరంత నీ దానిని
పానీ లేని పూరిని
సై అంటే నీ పోరిని

అనుకుంటే అరిపిస్తా
నన్ను నేనే అర్పిస్త
సొమ్ముంటే నీకే సొంతం
వొంపు సొంపుల నడుము
తనివి తీరేల తడుము
దమ్ముంటే దోచెయ్ సాంతం

హే అంబాలి లా జుర్రేసీ
ఖిల్లీ లా నమిలేసేయ్
కౌగిట్లో నలిపేసేయ్ రా
ఆహ్ దీపం లేని ద్వీపం లో
మగసిరి చూపించేసి
కోవత్తె వెలిగించి రా

ఊ అంటే కుస్తీకి
జెండా ఊపేస్తాను
శృంగార యుద్ధానికి
సిద్దం చేసేస్తాను
రా రా రా రా రా రా

రాజంపేట రాణిని
రాతిరంత నీ దానిని
పానీ లేని పూరిని
సై అంటే నీ పోరిని

రాయే ఓ పిల్లా
నా రంగుల రసగుల్లా
వచ్చేస్తే మల్ల
నీకు రాసిస్తా విల్లా

పోటుగాడి కోసమని
ఫోటోలెన్నో చూశాను
నచ్చకుంటే నో అన్నాను
పరువాలకు పైటేసి
ఆగలేక ఆఖరికి
ఊరిమీదకొచ్చేశాను

ఆటుపోటుకల్లాడే పడవనే పైకెక్కి
లంగరేసి లాగేయ్యవా
స్వర్గానికి ధారి నేను
దెగ్గరుండి చూపిస్తా
అమ్మతోడు నమ్మెయ్యవా
గేటు తీసి నెట్టింట్లోకొచ్చేయ్యవా
సీకట్లో సిలిపి పనులు సేసెయ్యవా
రా రా రా రా రా రా

రాజంపేట రాణిని
రాతిరంత నీ దానిని
పానీ లేని పూరిని
సై అంటే నీ పోరిని

Rajampeta Ranini (రాజంపేట రాణిని) Song Lyrical Video | Natho Nenu (2023):-

Rajampeta Ranini (రాజంపేట రాణిని) Song Lyrics | Natho Nenu (2023)
Telugu English

Lip Lock Kosamani
Lipstick Vesanu
Chekkili Nalipesthavani
Chick Rose Poosanu
Chukkalu Choopisthavani
Bugga Chukka Pettaanu
Masaka Masaka Seekatani Oho
Maskara Addhaanu
Yelagelagelagelaga

Chikiri Chika Chikiri Chika
Chikiri Chika
Chikiri Chika Chikiri Chika
Chikiri Chika
Chikiri Chika Chikiri Chika
Chikiri Chika
Chikiri Chika Chikiri Chika
Chikiri Chikaaaa

Rajampeta Ranini
Rathirantha Nee Dhaanini
Paani Leni Poorini
Sye Ante Nee Porini
Adiginollandhariki Vundhanalenu
Kanti Saiga Chesesthe Kaadhanalenu
Ontiga Intilo Pandalenu
Thodu Gaa Lekunte Vunadalenu

Rajampeta Ranini
Rathirantha Nee Dhaanini
Pani Leni Poorini
Sye Ante Nee Porini

Anukunte Aripistha
Nannu Nene Arpistha
Sommunte Neeke Sontham
Vompu Sompula Nadumu
Thanivi Theerela Thadumu
Dhammunte Dhochey Saantham

Hey Ambali Laa Jurresei
Khilli Laa Namilesei
Kowgitlo Nalipesei Ra
Ah Deepam Leni Dweepam Lo
Magasiri Chupinchesi
Kovatthe Veliginchei Ra

Oo Ante Kusthi Ki
Jenda Oopesthanu
Srungara Yuddhaniki
Siddham Chesesthanu
Ra Ra Ra Ra Ra Ra
Rajampeta Ranini
Rathirantha Nee Dhannini
Pani Leni Poorini
Sye Ante Nee Porini

Raaye O Pilla
Naa Rangula Rasagulla
Vacchesthe Malla
Neeku Rasistha Villa

Potugadi Kosamani
Photolenno Chusanu
Nacchakunte No Annanu
Paruvalaku Paitesi
Aagaleka Aakhariki
Oorimeedhakocchesanu
Aatupotukallade Padavane Paikekki
Langaresi Laageyyava
Swarganiki Dhaari Nenu
Deggarundi Chupistha
Ammathodu Nammeyyava
Gate Theesi Nettintlokoccheyyava
Seekatlo Silipi Panulu Seseyyava
Ra Ra Ra Ra Ra Ra

Rajampeta Ranini
Rathirantha Nee Dhaanini
Paani Leni Poorini
Sye Ante Nee Porini


Hi My People :
  Explore the mesmerizing “Rajampeta Ranini” song lyrics from the Natho Nenu Telugu movie on soulalyrics.com. Immerse yourself in the poetic narrative, where words blend seamlessly with melody, offering a journey through love and emotion. Join us in savoring the magic of Telugu music at its finest and celebrating the rich cultural heritage of Telugu music as we present the lyrics of “Rajampeta Ranini” from Natho Nenu. Let the words resonate and transport you into the cinematic universe, where music becomes a language of the heart.


Rajampeta Ranini Song – FAQs:
 • Q: Who is the singer of Rajampeta Ranini song?
 • Ans: Geetha Madhuri is the singer of Rajampeta Ranini song.
 • Q: Who wrote the lyrics of the song Rajampeta Ranini?
 • Ans: The lyrics of the song Rajampeta Ranini were written by Santhi Kumar Turlapati.
 • Q: Who is the music director of Natho Nenu?
 • Ans: Natho Nenu movie music director is Satya Kashyap.
 • Q: What language is Natho Nenu movie in?
 • Ans: Natho Nenu is a Telugu film.
 • Q: When was Natho Nenu released?
 • Ans: Natho Nenu was released on 21 July 2023.
 • Q: Who starred in Natho Nenu?
 • Ans: The lead cast of Natho Nenu includes Sai Kumar, Srinivas Sai, Aditya Om, Deepali Rajput and Aishwarya Vullingala.
 • Q: Who is the director of Natho Nenu?
 • Ans: Santhi Kumar Turlapati was the director of Natho Nenu movie.
 • Q: How can I watch Natho Nenu movie trailer?
 • Ans: Here’s the official trailer for the Natho Nenu movie: Click Here

Tags:-
 • Rajampeta Ranini Song Lyrics in Telugu – Natho Nenu (2023)
 • Rajampeta Ranini Song Lyrics
 • Lyrics of Rajampeta Ranini Song
 • Rajampeta Ranini Song Lyrics in Telugu
 • Telugu Lyrics of Rajampeta Ranini Song
 • Rajampeta Ranini Song Lyrics from Natho Nenu
 • Natho Nenu Lyrics
 • Natho Nenu Telugu Lyrics
 • Natho Nenu Movie Songs Lyrics in Telugu
 • Lyrics of Natho Nenu Movie Songs
 • Telugu Lyrics of Natho Nenu
 • Aditya Om’s Natho Nenu Songs Lyrics
 • Natho Nenu telugu movie songs lyrics in Telugu and English words
 • Telugu Movie Songs Lyrics In Telugu
 • Telugulo Cinema Patala Lyrics
 • Telugu Patala Lyrics
 • Popular Telugu Songs Lyrics
 • Latest Telugu Movie Songs Lyrics
 • Telugu Songs Lyrics
 • Famous Telugu Songs Lyrics
 • Trending Telugu Songs Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top