Powerful Hanuman Chalisa Lyrics – HanuMan

 Explore the ‘Powerful Hanuman Chalisa’ lyrics in both Telugu and English, featured in the Telugu movie HanuMan (2024). Get ready to sing along with the detailed song lyrics provided in this post.

Song Powerful Hanuman Chalisa (పవర్ఫుల్ హనుమాన్ చాలీసా)
Movie HanuMan (హనుమాన్)
Cast Teja Sajja, Amritha Aiyer
Movie Director Prasanth Varma
Music Director GowraHari
Lyrics Tulasi Daas
Singer Sai Charan Bhaskaruni
Movie Release Date 12 January 2024
Category Telugu Movie 2024

Telugu
English

Powerful Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu | HanuMan (2024)


జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర

రామ దూత అతులిత బల ధామా
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా

మహావీర విక్రమ బజరంగీ
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ

కంచన బరన విరాజ సువేసా
కానన కుండల కుంచిత కేశా

హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై
కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై

సంకర సువన కేసరీనందన
తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర
రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర

ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా
రామ లఖన సీతా మన బసియా

సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁ దిఖావా
వికటరూప ధరి లంక జరావా

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే

లాయ సజీవన లఖన జియాయే
శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ

సహస వదన తుమ్హరో యస గావైఁ
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైఁ

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా
నారద శారద సహిత అహీశా

యమ కుబేర దిక్పాల జహాం తే
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా

తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీఁ
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీఁ

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై
తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై

భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై
మహావీర జబ నామ సునావై

నాశై రోగ హరై సబ పీరా
జపత నిరంతర హనుమత వీరా

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై

చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే
అసుర నికందన రామ దులారే

అష్టసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా
అస బర దీన జానకీ మాతా

రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై

అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ
జహాఁ జన్మి హరిభక్త కహాయీ

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ

సంకట కటై మిటై సబ పీరా
జో సుమిరై హనుమత బలవీరా

జై జై జై హనుమాన గోసాయీఁ
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీఁ

యహ శత బార పాఠ కర కోయీ
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా

తులసీదాస సదా హరి చేరా
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా

Powerful Hanuman Chalisa Lyrics in English | HanuMan (2024)


Jai Hanuman Gyan Gun Sagar
Jai Kapis Tihun Lok Ujagar

Ram Doot Atulit Bal Dhama
Anjani Putra Pavan Sut Nama

Mahabir Vikram Bajrangi
Kumati Nivar Sumati Ke Sangi

Kanchan Varan Viraj Subesa
Kanan Kundal Kunchit Kesha

Hath Vajra Aur Dhwaja Viraje
Kaandhe Moonj Janeu Saaje

Sankar Suvan Kesri Nandan
Tej Prataap Maha Jag Vandan

Vidyavaan Guni Ati Chatur
Ram Kaj Karibe Ko Aatur

Prabhu Charitra Sunibe Ko Rasiya
Ram Lakhan Sita Man Basiya

Sukshma Roop Dhari Siyahi Dikhava
Vikat Roop Dhari Lank Jalava

Bhim Roop Dhari Asur Sanhare
Ramachandra Ke Kaj Sanvare

Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye
Shri Raghuvir Harashi Ur Laye

Jai Hanuman Gyan Gun Sagar
Jai Kapis Tihun Lok Ujagar

Raghupati Kinhi Bahut Badai
Tum Mama Priya Bharat-hi-sam Bhai

Sahas Badan Tumharo Yash Gaave
As Kahi Shripati Kanth Lagaave

Sankadhik Brahmaadi Muneesa
Narad Sarad Sahit Aheesa

Yam Kuber Dikpaal Jahan Te
Kavi Kovid Kahi Sake Kahan Te

Tum Upkar Sugreevahin Keenha
Ram Milaye Rajpad Deenha

Tumhro Mantra Vibheeshan Maana
Lankeshwar Bhaye Sab Jag Jana

Yug Sahasra Yojan Par Bhanu
Leelyo Tahi Madhur Phal Janu

Prabhu Mudrika Meli Mukh Mahee
Jaladhi Langhi Gaye Achraj Nahee

Durgam Kaj Jagat Ke Jete
Sugam Anugraha Tumhre Tete

Ram Duwaare Tum Rakhvare
Hot Na Agya Binu Paisare

Sab Sukh Lahai Tumhari Sarna
Tum Rakshak Kahu Ko Darna

Jai Hanuman Gyan Gun Sagar
Jai Kapis Tihun Lok Ujagar

Aapan Tej Samharo Aapai
Teenon Lok Hank Te Kanpai

Bhoot Pisaach Nikat Nahin Aavai
Mahavir Jab Naam Sunavai

Nase Rog Harae Sab Peera
Japat Nirantar Hanumat Beera

Sankat Se Hanuman Chhudavai
Man Kram Vachan Dhyan Jo Lavai

Sab Par Ram Tapasvee Raja
Tin Ke Kaj Sakal Tum Saja

Aur Manorath Jo Koi Lavai
Soi Amit Jeevan Phal Pavai

Charon Jug Partap Tumhara
Hai Parsiddh Jagat Ujiyara

Sadhu Sant Ke Tum Rakhware
Asur Nikandan Ram Dulare

Ashta Siddhi Nav Nidhi Ke Data
As Var Deen Janki Mata

Ram Rasayan Tumhare Pasa
Sada Raho Raghupati Ke Dasa

Jai Hanuman Gyan Gun Sagar
Jai Kapis Tihun Lok Ujagar

Tumhare Bhajan Ram Ko Pavai
Janam Janam Ke Dukh Bisraavai

Antkaal Raghuvar Pur Jayee
Jahan Janam Hari Bhakt Kahayee

Aur Devta Chitt Na Dharahin
Hanumat Sei Sarv Sukh Karahin

Sankat Kate Mite Sab Peera
Jo Sumirai Hanumat Balbeera

Jai Jai Jai Hanuman Gosain
Kripa Karahun Gurudev Ki Nayin

Jo Shat Bar Path Kare Koi
Chhutahin Bandi Maha Sukh Hoi

Jo Yeh Padhe Hanuman Chalisa
Hoye Siddhi Saakhi Gaureesa

Tulsidas Sada Hari Chera
Keejai Nath Hriday Mahn Dera

Powerful Hanuman Chalisa Lyrical Video Song | HanuMan (2024)
Powerful Hanuman Chalisa Lyrics Description :

  Delve into the mesmerizing lyrics of the Telugu song “Powerful Hanuman Chalisa” from the movie “HanuMan,” starring Teja Sajja, Amritha Aiyer. Directed by Prasanth Varma, with music composed by GowraHari, lyrics penned by Tulasi Daas and sung by Sai Charan Bhaskaruni. The release date for this movie is January 12, 2024.

  Explore the mesmerizing “Powerful Hanuman Chalisa” song lyrics from the HanuMan Telugu movie on soulalyrics.com. Immerse yourself in the poetic narrative, where words blend seamlessly with melody, offering a journey through love and emotion. Join us in savoring the magic of Telugu music at its finest and celebrating the rich cultural heritage of Telugu music as we present the lyrics of “Powerful Hanuman Chalisa” from HanuMan. Let the words resonate and transport you into the cinematic universe, where music becomes a language of the heart.Powerful Hanuman Chalisa Lyrics – FAQs:

Q: Who is the singer of Powerful Hanuman Chalisa song?
Ans: Sai Charan Bhaskaruni is the singer of the song ‘Powerful Hanuman Chalisa’.

Q: Who wrote the lyrics of the song Powerful Hanuman Chalisa?
Ans: The lyrics of the song Powerful Hanuman Chalisa were written by Tulasi Daas.

Q: Who is the music director of the song ‘Powerful Hanuman Chalisa’ featured in the film HanuMan?
Ans: Powerful Hanuman Chalisa song music director is GowraHari.

Q: Who are the music directors of HanuMan?
Ans: HanuMan movie music directors are GowraHari, Anudeep Dev and Krishna Saurabh.

Q: What language is HanuMan movie in?
Ans: HanuMan is a Telugu film.

Q: When was HanuMan released?
Ans: The release date for the HanuMan movie is January 12, 2024.

Q: Who starred in HanuMan?
Ans: The lead cast of HanuMan includes Teja Sajja and Amritha Aiyer.

Q: Who is the director of HanuMan?
Ans: Prasanth Varma was the director of HanuMan movie.

Q: What is the music label for the “HanuMan” movie’s soundtrack?
Ans: The music label for the “HanuMan” movie’s soundtrack is Tips Telugu.

Tags:-

 • Powerful Hanuman Chalisa Song Lyrics in Telugu – HanuMan (2024)
 • Powerful Hanuman Chalisa Song Lyrics
 • Lyrics of Powerful Hanuman Chalisa Song
 • Powerful Hanuman Chalisa Song Lyrics in Telugu
 • Telugu Lyrics of Powerful Hanuman Chalisa Song
 • Powerful Hanuman Chalisa Song Lyrics from HanuMan
 • HanuMan Lyrics
 • HanuMan Telugu Lyrics
 • HanuMan Movie Songs Lyrics in Telugu
 • Lyrics of HanuMan Movie Songs
 • Telugu Lyrics of HanuMan
 • Prasanth Varma’s HanuMan Songs Lyrics
 • HanuMan telugu movie songs lyrics in Telugu and English words
 • Telugu Movie Songs Lyrics In Telugu
 • Telugulo Cinema Patala Lyrics
 • Telugu Patala Lyrics
 • Popular Telugu Songs Lyrics
 • Latest Telugu Movie Songs Lyrics
 • Telugu Songs Lyrics
 • Famous Telugu Songs Lyrics
 • Trending Telugu Songs Lyrics

1 thought on “Powerful Hanuman Chalisa Lyrics – HanuMan”

 1. Wow, amazing blog format! How lengthy have you ever been running a
  blog for? you make running a blog look easy. The full glance of your
  web site is great, let alone the content!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top