Kastapadda Song Lyrics – Bhole Shavali

 Explore telugu mass love failure song ‘Kastapadda (కష్టపడ్డా)’ lyrics in both Telugu and English. Get ready to sing along with the detailed song lyrics provided in this post.

Song Kastapadda (కష్టపడ్డా)
Cast Bhole Shavali, Shannu
Music Director Bhole Shavali
Lyricist Bhole Shavali
Singer Bhole Shavali
Song Release Date 03 May 2023
Category Telugu Private Song
Kastapadda (కష్టపడ్డా) Song Lyrics
Telugu English

నీ మీద మన్నుపోత్తే,
నీ మీద దుమ్ముపోత్తే,
నిన్నెత్తుకపోతే, నీ ఏట్ల పెట్ట,
నీ తాడు దెంప, నీ తలపండ్లు పలగ,
నీ దింపుడుగల్లం గాను బుజ్జే, ఓ బుజ్జీ

ఏయ్, ఏడుపాపి
ఏం జరిగిందో చెప్పు
(జుమ్ జుమ్)

కష్టపడ్డ, ఇష్టపడ్డ, లవ్ ల బడ్డ
అది కాదంటే కాళ్ళమీద బడ్డ
అది సరే అంటే సంబరపడ్డ
దానన్నలతోటి తన్నులపడ్డ

కిందపడ్డ, మీద పడ్డ
కర్మగాలి జైళ్ల పడ్డ
వాన్ని వీన్ని బతిలాడి
ఆఖరికి బైటపడ్డ

(ఏ కొంచెం బీట్ల ఏడువు)
(జుమ్ జుమ్ జుమ్)
మోసం చేత్తివి కదరా బుజ్జో, ఓ బుజ్జీ
ఏం పాపం చేసిన్నే బుజ్జో
ఓ నా బుజ్జి

ఊకో ఊకో సిగ్గు లేదు
ఏడ్తవా మొగోనివై
ఊకో ఊకో, జుమ్

అవవవవవవ బుజ్జో
అవ్వ అవ్వ అవవవవవ బుజ్జా
లాకరు బోకరు గాన్ని తెచ్చి
లచ్చల కట్నం ఇత్తరె బుజ్జో, ఓ బుజ్జీ
అచ్చంగా లవ్ జేత్తే
బిచ్చపోడంటరే బుజ్జే
(ఊకో)

పిత్త బలిసినోళ్లకే
పిలిశి పిల్లనిత్తరే బుజ్జో, ఓ బుజ్జీ
ప్రాణంగా ప్రేమిత్తే ప్రాణాలే తీత్తరా బుజ్జే

(అయితే ఏవంటవ్)
ఆడు కట్నకానుకలు తీసుకునే వేస్ట్ గాడైతే
నేను ఎదురుపెట్టబోతులు పెట్టి
పెళ్ళి చేసుకొనే గట్సున్న మోతగాన్ని
బుజ్జో, రా బుజ్జీ

(ఏయ్ సరేగాని అమ్మాయి కోసం
ఏం కొన్నవో చెప్పో, జుమ్)

పాలమ్మిన, దానికి పట్టుశీరె కొన్న
(ముప్పై వేలు)
పూలమ్మిన, దానికి పుస్తెల్ తాడు కొన్న
(యాభై వేలు)
బోర్ వెల్ నడిపిన, ఇంట్లె బాసన్లు కొన్న
(డెబ్భై ఐదు)
బర్లను పెంచిన, దానికి బంగారం కొన్న
(లచ్చ)

ఒళ్ళు వంచి ఇల్లు కొన్న
సెమట కార్చి కారు కొన్న
బెడ్డు మీద పరుపు కొన్న
పదిమందిల పరువుగున్న

ఇజ్జత్ తీత్తివి కదనే బుజ్జో, ఓ బుజ్జీ
ఏం పాపం చేసిన్నె బుజ్జో, ఓ నా బుజ్జి

వదినె వీడు జైళ్ళుండే కదా
బైటికొచ్చిండు కదు, తెల్వదా
ఒరెక్కొ మరి పొల్లెంజేత్తంది
ఆ, అటుంటంది ఇటుంటంది
మనకెందుకులే వదిన, ఊకో

ఊకో ఊకో ఊకో సిగ్గు లేదు
ఏడిపిత్తరా మొగోన్ని

అవవవవవవ బుజ్జా
అవ్వ అవ్వ అవవవవవ బుజ్జా

నా కళ్ళ నీళ్లు జూసి
నీ కంటికి నిద్రెట్ల పట్టె బుజ్జో, ఓ బుజ్జీ
మన జ్ఞాపకాలు మర్శి నీకు
బువ్వెట్టా వంటబట్టె బుజ్జీ

ఊరంతా పొక్కినంక
ఊరిచ్చుడెందుకింక బుజ్జో, ఓ బుజ్జీ
మనుసులు కలిసీనంక
డొంకతిరుగుడెందుకె ఇంకా బుజ్జో

(మరి ఇప్పుడేమంటవ్)
దొంగలు పడ్డ ఆర్నెల్లకు
కుక్కలు మొరిగినట్టు
మనం ఎప్పుడో పెట్టుకున్న కనెక్షనుకు
మీ అన్నల రియాక్షనేందో నీ ఓవరా క్షనేందో
అర్ధం కావట్లేదు బుజ్జో, ఓ బుజ్జీ

(ఓయ్, ఇప్పుడేమంటవ్ మరి.. జుమ్)
లొల్లిజేత్తె.. పబ్లికైత
పెళ్లి జేత్తే.. ధావతైత
హాయిగుంటే.. హనీమూనైత
మీ అండ ఉంటె.. దండం పెడతా

లైకు కొడితే ఐకానైత
షేరు జేస్తే ప్యారుగుంట
సబ్ స్క్రైబ్ జేస్తే సక్సెసైత
(జుమ్ జుమ్ జుమ్)

భోలే ఆఫీసియల్ ఛానల్
పెట్టుకున్నమె బుజ్జో, ఓ బుజ్జీ
భోంబాటుగా చూసుకుంటనే
బుజ్జో, ఓ నా బుజ్జీ

ఇన్నరు కదా
భోలే ఆఫీసియల్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసి
లైక్ గొట్టి, షేర్ జేస్తే,
మా బుజ్జిని సల్లగ జూసుకుంట

Kastapadda (కష్టపడ్డా) Video Song:-

Kastapadda (కష్టపడ్డా) Song Lyrics
Telugu English

Nee Meedha Mannupotthe,
Nee Meedha Dummu Potthe,
Ninneththukapothe, Nee Yetla Petta,
Nee Thaadu Dempa,
Nee Thalapandlu Palaga,
Nee Dimpudugallam Gaanu Bujje,
O Bujji

Aye, Yedupaapi
Yem Jarigindo Cheppu
(Jum Jum)

Kashtapadda, Ishtapadda,
Love La Badda
Adi Kaadante Kaalla Meeda Badda
Adi Saraina Ante Sambarapadda
Dhanannalathoti Thannulapadda

Kindapadda, Meeda Padda
Karmagali Jaillo Padda
Vaanni Veenni Bathiladi
Aakhariki Baitapadda

(Yey Konchem Beetlo Yeduvu)
(Jum Jum Jum)
Mosam Chettivikaadara
Bujjo, O Bujji
Yem Paapam Chesinne Bujjo
O Naa Bujji

Ooko Ooko Siggu Ledu
Yedthava Mogonivai
Ooko Ooko, Jum

Avavavavavav Bujjo
Avva Avva Avavavavav Bujja
Laakaru Bokaru Gaanni Thechi
Lacchala Katnam Itthare
Bujjo, O Bujji
Acchangaa Love Jeetthe
Bicchapodamtare Bujje
(Ooko)

Pittha Balisinolaake
Pilishi Pillanittare Bujjo, O Bujji
Praanangaa Premitthe
Praanale Theettara Bujje

(Ayithe Yevantava)
Aadu Katnakanukalu Theesukune
Waste Gaadaithe
Nenu Yedurupettabotulu Petti
Pelli Chesukone Gatsunna
Mothaganne Bujjo, Ra Bujji

(Aye Saregaani Ammaayi Kosam
Yem Konnaavo Cheppo, Jum)

Paalammina,
Daaniki Pattusheera Konna
(Muppai Velu)
Poolammina,
Daaniki Pustelu Thaadu Konna
(Yaabhai Velu)
Bor Vel Nadipina
Intle Basanlu Konna
(Debbhai Aidu)
Barlanu Penchina,
Daaniki Bangaram Konna
(Lacch)

Ollu Vanchi Illu Konna
Semata Kaarchi Kaaru Konna
Beddu Meeda Parupu Konna
Padhimandila Paruvugunna

Ijjat Theesthivi Kadane
Bujjo, O Bujji
Yem Paapam Chesinne
Bujjo, O Naa Bujji

Vadhine Veedu Jaillunde Kadaa
Baitikocchinaadu Kadu, Thelvada
Orakko Mari Pollenjeethamandi
A, Atuntandhi Ituntandhi
Manakendukule Vadhina, Ooko

Ooko Ooko Ooko Siggu Ledu
Yedipittara Moggani

Avavavavavav Bujja
Avva Avva Avavavavav Bujja

Naa Kalla Neelu Jusi
Nee Kantiki Nidretla Patte
Bujjo, O Bujji
Mana Gnyaapakalu Marshi Neeku
Buvvetta Vantabatte Bujji

Oorantha Pokkinanka
Oorichuddendukinka
Bujjo, O Bujji
Manusalu Kaliseenanka
Donkathirugudenduke Inka Bujjo

(Mari Ippudemantava)
Donngalu Padda Aarnellaku
Kukkalu Moriginattu
Manam Yeppudo Pettukunna
Connection Ku
Mee Annala Reaction Yendho
Nee Over Action Yendho
Artham Kaavatledu Bujjo, O Bujji

(Ooy, Ippudemantava Mari.. Jum)
Lolli Jetthe.. Public Aitha
Pelli Jetthe.. Dhaavat Aitha
Haayigunte.. Honeymoon Aitha
Mee Anda Unte..
Dhandam Pedathaa

Like Ku Kodithe Icon Aitha
Share Jesthe Pyaarugunta
Subscribe Jesthe Success Aitha
(Jum Jum Jum)

Bhole Oficial Channel
Pettukunnane Bujjo, O Bujji
Bhombaattugaa Choosukuntane
Bujjo, O Naa Bujji

Innaru Kadaa
Bhole Oficial Channel
Subscribe Chesi
Like Gotti, Share Jesthe
Maa Bujjini Sallaga Jusukunta


Hi My People :
  Explore the touching lyrics of the mass love failure and folk song ‘Kastapadda,’ created and performed by the well-known artist Bhole Shavali, known from Bigg Boss. Feel the emotions woven into each verse as you discover the expressive journey crafted by this talented composer, lyricist, and singer. Join the musical narrative and immerse yourself in the heartfelt melodies brought to life by Bhole Shavali in this soul-stirring composition.


Kastapadda Song – FAQs:
 • Q: Who is the singer of Kastapadda song?
 • Ans: Bhole Shavali is the singer of the song ‘Kastapadda’.
 • Q: Who wrote the lyrics of the song Kastapadda?
 • Ans: The lyrics of the song Kastapadda were written by Bhole Shavali.
 • Q: Who is the music director of Kastapadda song?
 • Ans: Kastapadda song music director is Bhole Shavali.
 • Q: What language is Kastapadda song in?
 • Ans: The Kastapadda song is in Telugu.
 • Q: When was Kastapadda song released?
 • Ans: Kastapadda song was released on YouTube on May 3, 2023.
 • Q: Who starred in Kastapadda song?
 • Ans: The actors featured in the song ‘Kastapadda’ are Bhole Shavali and Shannu.
 • Q: How can I watch Kastapadda video song?
 • Ans: Watch the official video of ‘Kastapadda’ on YouTube by clicking here.

Tags:-
 • Kastapadda Song Lyrics in Telugu
 • Kastapadda Song Lyrics
 • Lyrics of Kastapadda Song
 • Kastapadda Folk Song
 • Telugu Lyrics of Kastapadda Song
 • Kastapadda Telugu Lyrics
 • Telugu Lyrics of Kastapadda
 • Telugu Folklore Songs
 • Folk Tradition Lyrics
 • Telugu Folk Albums Lyrics
 • Modern Folk Music
 • Traditional Folk Heritage
 • Folk Love Songs Lyrics
 • Telugu Palle Paatalu
 • Telugu Private Songs Lyrics
 • Telugu Private Songs
 • Private Album Lyrics
 • Telugu Independent Songs Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top