Dhoom Dhaam Dhosthaan Lyrics – Dasara

 Dhoom Dhaam Dhosthaan (ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్) song lyrics in Telugu and English words – Dasara (2023). Get ready to sing along with the detailed song lyrics provided in this post.

Song Dhoom Dhaam Dhosthaan
(ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్)
Movie Dasara (దసరా)
Cast Nani, Keerthy Suresh
Movie Director Srikanth Odela
Music Director Santhosh Narayanan
Lyricist Kasarla Shyam
Singers Rahul Sipligunj, Gotte Kanakavva, Gannora Dasa Laxmi, Palamuru Jangireddy, Narsanna (Nalgonda Gaddar), Kasarla Shyam
Movie Release Date 30 March 2023
Dhoom Dhaam Dhosthaan (ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్) Song Lyrics | Dasara (2023)
Telugu English

ఉంటే వైకుంఠం
లేకుంటే ఊకుంటం
అంత లావైతే గుంజుకుంటం
తింటం పంటం
ఐతై ఐతై ఐతై
బద్దల్ బాషింగాలైతై

అరె ఏం కొడుతుర్ర బై, కూసుర్రి
నీ యవ్వ, మా మావగాడు శెప్పుడు సరే
మీరు కొట్టుడు సరే
అరె ఓ నైంటి, ఈల్లకు ఇంకో నైంటి పోయ్రా
ఎట్ల కొట్టురో సూద్దాం, నీ యవ్వా

పవ్వగొట్టు పవ్వగొట్టు
బోటికూర దానంచుకు వెట్టు
బ్యాండు గొట్టు బ్యాండు గొట్టు
వాడకట్టు లేసూగేటట్టు

గుద్దితే సూస్కో ఓ అద్ధశేరు
గజ్జల గుర్రం ఈ సిల్కుబారు
ఇచ్చి పడేద్దాం
చల్ కుచ్చి పడేద్దాం
ఎవ్వడడ్డమొత్తడో జూద్దాం
బాంచెత్

ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం

టెక్క టెకం, టెక్క టెకం
టెక్క టెకం టిటక్ టిటక్
డింక టకం డింక టకం
డుర్ర డుర్ర డుర్ర

కంట్రోల్ బియ్యం కారం మెతుకుల్
సుట్టూర దోస్తుల్ గివ్వే మా ఆస్తుల్
జమ్మిని, బొగ్గును బంగారమే అంటం
బంగారంలాంటి మనుషుల్లో ఉంటం

డొక్కలు నింపే ఊరే మా అవ్వ
జేబులు నింపే రైలే మా అయ్య
బర్ల మోత ఆ శెర్ల ఈత
ఇగ కోడి కూత మాకేం ఎరుక
బాంచెత్

ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూమ్ ధామ్ అరె ధూమ్ ధామ్
భలె భలె భలె భలె భలె
హ హు హా హే

సిత్తూ సిత్తుల బొమ్మ
శివుని ముద్దుల గుమ్మ
బంగారి బొమ్మ దొరికేనమ్మో ఈ వాడలోన
రాగి బిందె తీస్క రమణి నీళ్ళకు బోతే
రాములోరు ఎదురాయేనమ్మో ఈ వాడలోన

తీట లెక్కల్ జేస్తేనే జోరు
ఘాటుగా ఉండాలిరా బతుకు తీరు
నల్లీ బొక్కల్ జూత్తే ఉషారు
ఏం తింటవ్రా ఉప్పు లేని పప్పు శారు

గోశి గొంగడి మా కట్టుబొట్టు
ఎట్లైతే గట్లైతది సూస్కుందాం పట్టు
అంబలి గట్క మాది రాచ పుటక
పూట పూట మాకే దసరా
బాంచెత్

ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూమ్ ధామ్ అరె ధూమ్ ధామ్
భలె భలె భలె భలె భలె
హు హా హు హే హే అయ్

Dhoom Dhaam Dhosthaan (ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్) Song Lyrical Video | Dasara (2023):-

Dhoom Dhaam Dhosthaan (ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్) Song Lyrics | Dasara (2023)
Telugu English

Unte Vaikuntam
Lekunte Ookuntam
Anthalaavaithe Gunjukuntam
Thintam Pantam
Ayitai Ayitai Ayitai Ayitai
Bhaddhal Baashingal Ayitai

Arey Yem Kotturra Bhai
Kusurri Nee Yavva
Maa Maava Gaadu Seppudu Sare
Meeru Kottudu Sare
Arey Oh Ninty
Eellaki Inko Ninty Poyra
Yetla Gotro Suddham Nee Yavva

Pavvagottu Pavvagottu
Botikoora Daananchuku Vettu
Byaandu Gottu Byaandu Gottu
Vaada Kattu Lesoogetattu

Guddhithe Sooskooh Oh Addha Seru
Gajjala Gurram Ee Silk-u Bar-u
Icchi Padeddham Gucchi Padeddham
Yevvadaddamotthado Joodhaam
Bancheth

Dhoom Dhaam Dhosthaan
Iraga Maraga Cheddham
Dhoom Dhaam Dhosthaan
Iraga Maraga Cheddham
Dhoom Dhaam Dhosthaan
Iraga Maraga Cheddham

Tikka Tekam Tikka Tekam
Tikka Tekam Titak Titak
Tikka Tekam Tikka Tekam
Turra Turra Turra

Control Biyyam Kaaram Methukul
Suttooraa Dhosthul Givve Maa Aasthul
Jammini Boggunu Bangarame Antam
Bangaram Laanti Manushullo Untam

Dokkalu Nimpe Oorey Maa Avva
Jebulu Nimpe Rail Ye Maa Ayya
Barla Motha Aa Seyrla Eetha
Iga Kodikootha Maakem Yeruka

Dhoom Dhaam Dhosthaan
Iraga Maraga Cheddham
Dhoom Dhaam Dhosthaan
Iraga Maraga Cheddham
Dhoom Dhaam Dhosthaan
Iraga Maraga Cheddham
Dhoom Dhaam Dhosthaan
Iraga Maraga Cheddham
Dhoom Dhaam Arey Dhoom Dhaam
Bhale Bhale Bhale…
Ha Hu Ha Hey

Chitthu Chitthula Bomma
Sivuni Muddhula Gumma
Bangaaru Bomma Dhorikenammo
Ee Vaadalona

Raagi Bindhey Theeska
Ramani Neellakubothe
Raamuloru Yedhuraayenammo
Ee Vaadalona

Theeta Lekkal Jestheney Joru
Ghaatuga Undaaleraa
Bathuku Theeru
Nalli Bokkal Joothey Ushaaru
Yem Thintaav Raa
Uppuleni Pappu Chaaru

Ghoshi Ghongadi Maa Kattu Bottu
Yetlaithey Gatlaithadi
Sooskundhaam Pattu
Ambali Gatka Maadhi Raacha Putaka
Poota Poota Maake Dasara

Dhoom Dhaam Dhosthaan
Iraga Maraga Cheddham
Dhoom Dhaam Dhosthaan
Iraga Maraga Cheddham
Dhoom Dhaam Dhosthaan
Iraga Maraga Cheddham
Dhoom Dhaam Dhosthaan
Iraga Maraga Cheddham
Dhoom Dhaam Arey Dhoom Dhaam
Bhale Bhale Bhale
Hu Ha Hu Hey Hey Hai


Hi My People :
  Explore the mesmerizing “Dhoom Dhaam Dhosthaan” song lyrics from the Dasara Telugu movie on soulalyrics.com. Immerse yourself in the poetic narrative, where words blend seamlessly with melody, offering a journey through love and emotion. Join us in savoring the magic of Telugu music at its finest and celebrating the rich cultural heritage of Telugu music as we present the lyrics of “Dhoom Dhaam Dhosthaan” from Dasara. Let the words resonate and transport you into the cinematic universe, where music becomes a language of the heart.


Dhoom Dhaam Dhosthaan Song – FAQs:
 • Q: Who are the singers of Dhoom Dhaam Dhosthaan song?
 • Ans: Rahul Sipligunj, Gotte Kanakavva, Gannora Dasa Laxmi, Palamuru Jangireddy, Narsanna (Nalgonda Gaddar) and Kasarla Shyam are the singers of Dhoom Dhaam Dhosthaan song.
 • Q: Who wrote the lyrics of the song Dhoom Dhaam Dhosthaan?
 • Ans: The lyrics of the song Dhoom Dhaam Dhosthaan were written by Kasarla Shyam.
 • Q: Who is the music director of Dasara?
 • Ans: Dasara movie music director is Santhosh Narayanan.
 • Q: What language is Dasara movie in?
 • Ans: Dasara is a telugu film.
 • Q: When was Dasara released?
 • Ans: Dasara was released on 30 March 2023.
 • Q: Who starred in Dasara?
 • Ans: The lead cast of Dasara includes Nani and Keerthy Suresh.
 • Q: Who is the director of Dasara?
 • Ans: Srikanth Odela was the director of Dasara movie.
 • Q: How can I watch Dasara movie trailer?
 • Ans: Here’s the official trailer for the Dasara movie: Click Here

Tags:-
 • Dhoom Dhaam Dhosthaan Song Lyrics in Telugu – Dasara (2023)
 • Dhoom Dhaam Dhosthaan Song Lyrics
 • Lyrics of Dhoom Dhaam Dhosthaan Song
 • Dhoom Dhaam Dhosthaan Song Lyrics in Telugu
 • Telugu Lyrics of Dhoom Dhaam Dhosthaan Song
 • Dhoom Dhaam Dhosthaan Song Lyrics from Dasara
 • Dasara Lyrics
 • Dasara Telugu Lyrics
 • Dasara Movie Songs Lyrics in Telugu
 • Lyrics of Dasara Movie Songs
 • Telugu Lyrics of Dasara
 • Nani‘s Dasara Songs Lyrics
 • Dasara telugu movie songs lyrics in Telugu and English words
 • Telugu Movie Songs Lyrics In Telugu
 • Telugulo Cinema Patala Lyrics
 • Telugu Patala Lyrics
 • Popular Telugu Songs Lyrics
 • Latest Telugu Movie Songs Lyrics
 • Telugu Songs Lyrics
 • Famous Telugu Songs Lyrics
 • Trending Telugu Songs Lyrics

Dhoom Dhaam Dhosthaan Song Lyrics in Telugu and English | Dasara (2023) | Soula Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top